Trening og rehabilitering

Vi hjelper deg med trening og hverdagsrehabilitering

Mosjon og trening kan være en utfordring for flere i våre målgrupper, men effekten og helsegevinsten er enorm. Vi ønsker å hjelpe deg med å komme deg ut, føle at du mestrer og får en trygghet. 

Ved hjelp av hverdagsrehabilitering kan du føle at du mestrer oppgaver som tidligere vare en utfordring. Kontakt oss, så skal vi sammen finne ut av hvilken prossess som vil fungere for deg!

Trening 

Når vi blir eldre, mister vi muskelmasse, blodårene blir stivere, sener mindre elastiske, og bevegeligheten reduseres. Dette er prosesser som vi ikke kan stoppe, men vi kan i stor grad motvirke effektene gjennom trening. Inaktivitet har samme effekt som selve aldringsprosessen, og inaktive tenåringer vil også miste muskelmasse, få dårlig balanse og redusert bevegelighet.

Trening har derfor stor betydning for vår mestring gjennom hele livet, og eldre er like trenbare som yngre. Trening kan være avgjørende for at enkelte kan fortsette å bo i eget hjem. For mange eldre eller andre med helsesvikt, kan det oppleves vanskelig å starte med trening eller fysisk aktivitet. Redsel for å skade seg, utrygghet eller redusert initiativ eller kunnskap om trening hindrer mange i å være mer aktive.

Fordelene med trening er mange. Fysisk aktivitet reduserer dødelighet, fedme, blodtrykk og risiko for sykdommer som lungesykdom, slag, Alzheimers, hypertensjon, kreft, angst og skader. Det fremmer både mental og fysisk helse, bedrer funksjonsdyktighet, balanse, kroppskontroll, fremmer glukosetoleranse og insulineffekt og halverer risikoen for hjertesykdom og dødelighet.

Dessuten er det gunstig i forebyggingen av beinskjørhet, mot leddlidelser, belastningslidelser. Det minsker risiko for enkelte typer kreft, forebygger depresjoner, reduserer kognitiv svikt, og bedrer den generelle mestringsevnen og selvbildet.


Vi kan gi skreddersydde tilbud om trening som øker styrke og mestring, og samtidig gir livsgnist gjennom fysisk aktivitet. 

Trening av fysiske basisfunksjoner som økt styrke, bedre balanse og økt utholdenhet/ kondisjon er svært viktig for å opprettholde funksjonsnivå, og forebygge fall. Trening vil gjøre det lettere å mestre hverdagen bedre, gir økt overskudd og mye glede.

Trening kan gjøres på ulike måter;

 • gå turer; gjerne i naturen for gode opplevelser, i terrenget for bedre balanse, motbakker for økt styrke i store muskelgrupper og bedre utholdenhet.
 • gjøre øvelser for økt styrke, bevegelighet og balanse – med og uten vekter.
 • gå i trapper; opp og ned
 • spille ball, gå på ski, gå i bassenget etc
 • andre fysiske aktiviteter som oppleves meningsfulle for den enkelte
 • følge deg til treningssenter og hjelpe deg dersom du har et abonnement 
Trening gjøres lystbetont! Her er vår ambassadør på Farstadstranden og beveger seg i ulent terreng. ©
Trening gjøres lystbetont! Her er vår ambassadør på Farstadstranden og beveger seg i ulent terreng. ©

Fysisk aktivitet kan gjøres enkelt og lystbetont. Samtidig kan det å sette små mål bidra til økt motivasjon og mestringsopplevelse. Mål kan være å gå opp hele trappa uten å stoppe, å gå opp en valgt bakke på stadig kortere tid eller å reise seg fra stolen uten hjelp. Opplevelsene og de gode øyeblikkene er de aller viktigste målene hver treningsøkt. 

Edvard Heimen som er dypt interessert i bygging av styrke, følger deg gjerne til treningssenter og veileder deg i styrkeøvelser ut ifra ditt eget nivå. Han tar spesielt hånd om mennesker med psykiske helseutfordringer og gir også tilbud om dette til mennesker utenfor vår målgruppe. Alle over 18 år kan ta kontakt for dette. Han har over 15 års erfaring innen styrketrening og er norgesmester i benkpress og innehar også norgesrekord i benkpress med 215 kg. I tillegg til solid erfaring er han sertifisert klubbtrener for Fræna Atletklubb.

Bestill time hos personlig trener her. Vi tilbyr klippekort! 

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering representerer en ny måte å tenke "omsorg" på. Istedenfor å tilby tjenestemottakere med gradvis eller akutt funksjonssvikt kompenserende og passiviserende tiltak, vil de få et skreddersydd rehabiliteringstilbud med mål om å bedre mestring av dagligdagse gjøremål. 

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset og målrettet innsats med trening til mestring av hverdagsaktiviteter i eget hjem og nærmiljø. Hensikten er at brukeren skal gjenvinne og beholde sitt funksjonsnivå, mestre hverdagen og delta i fellesskapet 

Sentrale spørsmål for hverdagsrehabilitering vil være;

 • Hva er viktige aktiviteter for deg?
 • Hva er utfordrende eller vanskelig i forhold til disse aktivitetene?
 • Hva kan trenes på, for at du skal mestre disse aktivitetene?

Dette er utgangspunkt for å finne mål for rehabiliteringen. Å få medvirke til å finne gode mål for hva som skal oppnås, bidrar til eierforhold. Rehabiliteringen vil gi mening for den enkelte, og det gir økt motivasjon. Ut fra målene lager vi en plan for treningen sammen med personen og evt pårørende.


Eksempel på mål i hverdagsrehabilitering kan være å mestre

 • å hente posten fra kassen.
 • å mestre vasking av tøy, henge opp og brette tøy.
 • å delta på faste aktiviteter, som møter i forening.
 • å mestre toalettbesøk alene.
 • å gå trygt i trappene ute og inne.
 • å gjennomføre handleturen selv.
 • å tilberede mat.

Vi kan skreddersy et tilbud til deg, som vi følger opp sammen med deg. Gjennom kartlegging av hva som er utfordrende i hverdagen din, planlegges en rehabiliteringsprosess, som skal bidra til at personen mestrer aktivitetene.

En eller flere av våre ansatte følger deg tett opp over en tidsbegrenset periode, og sammen legger vi inn en innsats for at målene skal nås. Det å ha en fagperson sammen med deg, som pusher deg og støtter deg, gir trygghet og vil bidra positivt i rehabiliteringsprosessen.

Vi kan også følge opp et rehabiliteringsopplegg i samarbeid med andre behandlere, som din fysioterapeut, kommunale rehabiliteringsteam eller andre. Da vil vi etter avtale med din behandler/ditt team, forsterke og supplere den planen som de har satt opp.

Gjennom våre tilbud om hverdagsrehabilitering kan du oppnå større mestring av hverdagsaktiviteter. Hverdagsrehabilitering kan bidra til at du blir mindre avhengig av pleie og omsorg, og at du blir mer trygg i eget hjem. Den vil også bidra til at du kan bo lengre i eget hjem – til tross for helsemessige utfordringer.

Bestill time for oppstartsamtale her

Vi ser frem til å høre fra deg!