Avlastning

Vi gir deg pusterom og egentid

Avlastning for pårørende

Å være pårørende til noen som har blitt alvorlig syk, skadet eller som har fått helsesvikt kan være givende, men kan også føre til mange bekymringer. Det kan føles ut som at livet blir snudd på hodet. Du skal gi omsorg og organisere mye. Mange pårørende uttrykket at det viktigste er at den som er syk har det bra, men glemmer seg selv. Som pårørende har du også behov for å ta vare på deg selv, og vi bistår deg gjerne.

Mange pårørende kan kjenne på følelsesmessige og fysiske påkjenninger. Opplevd byrde og belastning oppleves svært forskjellig fra person til person. Det vi vet er at en stor omsorgsbyrde over tid kan vise følelser som frustrasjon, irritabilitet, sinne, skam, dårlig samvittighet for å ikke strekke til og bekymringer. Helseplager som også kan vise seg er:

 • Dårlig søvn og dårligere konsentrasjon
 • Mindre energi
 • Angst og depresjon
 • Redusert imunnforsvar, fordøyelsesplager og smertetilstander

Det er fullt mulig å lette på belastningen ved å få støtte fra familie og venner, eller fra oss!

Vi kan tilby alt av det vi ellers tilbyr, men her er noen forslag:

 • Praktisk bistand - renhold, vask av klær, handling og matlaging
 • Individuell aktivitetstjeneste - eller i form av dagtilbud
 • Stell og pleie
 • Avlastning - vi tar oss av omsorgen for noen timer sånn at du får gjøre det du vil
 • Samtale og veiledning - fortrolig samtale med sykepleier for å snakke om utfordringene og vanskelige følelser som kan dukke opp. Sykepleier veileder sånn at du mestrer situasjonen og ser muligheter.
 • Hjelp - hjelp til å søke hjelp
 • Våketjeneste av døende

Våketjenester av døende tilbys som en ekstratjeneste og er et tilbud for at nærmeste pårørende skal få avlastning i det som kan være en krevende periode. Det er sykepleiere på institusjon eller hjemmesykepleien som har det medisinske ansvaret for pasienten. En ekstra sykepleier fra oss kan være en trygg forankring i en palliativ setting, en ekstra omsorgsperson for både pasienten og pårørende og/eller være den som gjør at pasienten ikke dør alene.