Priser for tjenester

Fast avtale 

Vi skreddersyr avtalen sammen med deg.

Du får 10 % rabatt på faste avtaler.

Vi kan utføre bistand på kveld, helg og helligdager også. 

Prisliste helse og omsorg

Oppstartsamtale - ny avtale

Sykepleier kommer hjem til deg for å kartlegge dine behov sammen med deg. Ca. 1 time samtale og 1 time etterarbeid på kontoret.

Du kan bestille time til oppstartsamtale ved å trykke her

1500 NOK

Oppstartsamtale - ny avtale - e-konsultasjon (video) 

Sykepleier kartlegger dine behov sammen med deg via kryptert videomøte. Ca. 1 time samtale og 1 time etterarbeid på kontoret. 

Du kan bestille time til oppstartsamtale ved å trykke her

1100 NOK

Sykepleiertjeneste, time 

Dersom spesifikke sykepleiertjenester skal utføres eller dersom du kun ønsker sykepleier til å utføre oppdrag.

900 NOK

Sykepleiertjeneste, påbegynt halvtime 


425 NOK

Helse- og omsorgstjeneste, time

Alle andre oppdrag, samt hjemmehjelp. 

800 NOK

Helse- og omsorgstjeneste, påbegynt halvtime 


375 NOK

Telefontjeneste, påbegynt halvtime

Ved telefontime fakturers du per påbegynt halvtime.

Du kan bestille time for telefonsamtale ved å trykke her.

300 NOK

Videomøte, påbegynt halvtime 

I stedet for å snakkes på telefon kan vi ha et åpent øre og snakke om det du har på hjertet via kryptert videomøte. Vi sender deg en link til møterommet. 

Du kan bestille time for videomøte ved å trykke her

300 NOK

Tillegg kveld, time

16-21

100 NOK

Tillegg natt, time

21-08

200 NOK

Tillegg helg, time 

Lørdag og søndag 

150 NOK

Tillegg helligdag, time

Offentlige helligdager, 133 %

2097/1864 NOK

Kjøring, per km 

For å kjøre til og fra deg

7 NOK

Prisliste sesongbaserte tjenester

Brøyting, time

Innkjørsel til eiendom, samt parkeringsplass brøytes. Tjenesten leveres i området Sandsbukta - Elnesvågen. Dersom du ønsker tjenesten utført utenfor dette området kommer et tillegg i prisen. 

Dersom brøytearbeidet pågår i over en time faktureres du 275 kr per påbegynt halvtime. Du kan også betale med VIPPS på stedet.

Du kan bestille brøyting dersom du bor innenfor området her

550 NOK

Snømåking, time 

Måking inngangsparti, strøing 

Dersom snømåkingen pågår i over 1 time faktureres du 260 kr per påbegynt halvtime. Du kan også betale med VIPPS på stedet.

Du kan bestille måking av inngangsparti ved å trykke her

520 NOK

Sommertjenester, time

Klippe plen, lett hagearbeid, luking i bedd, enkel malejobb 

520 NOK

Sesongbaserte tjenester, påbegynt halvtime

260 NOK

Informasjon om priser

Den prisen som står her på hjemmesiden er den som til enhver tid gjelder.

For å bestille private tjenester fra oss må det være minst 1 time sammenhengende tjeneste, og deretter faktureres det for hver påbegynte halvtime. Dersom du bare har bestilt tjenester som tar kortere enn 1 time, vil vi likevel fakturere for 1 time. Dette er bare et minimum, og vi hjelper selvfølgelig så lenge du ønsker. Det betyr at vi alltid vil spørre om du ønsker hjelp til noe mer dersom vi er ferdig med oppdraget før en time har gått.

Det er ingen bestillingsfrist, vi tar imot bestillinger fortløpende. Hvis du ombestemmer deg og vil avbestille oppdraget, må du gjøre dette minst 3 virkedager før, eller så vil timene faktureres i sin helhet.

Vi tilbyr tjenester mandag til og med fredag fra kl. 08:00 til 16:00. Våre tjenester kan også tilbys på kveld, natt, helg og helligdager dersom du ønsker det og dersom vi har kapasitet.

Vi skreddersyr avtalen sammen med deg! Ingenting er umulig.

Et tilbud blir alltid sendt ut før vi starter tjenester.

Kjøper du tjenester fra oss garanterer vi svært høy kvalitet på tjenestene vi utfører.

Angående mva.

Helsetjenester er fritatt merverdiavgift. På enkelte tjenester kan det tilkomme merverdiavgift når vi har nådd beløpsgrensen. Per nå har vi ikke nådd beløpsgrensen for å kunne registrere oss i merverdiavgiftsregisteret. Vi opplyser når vi må kreve inn merverdiavgift.