Hva koster det?

Omsorgstjenester og praktisk bistand *

650 NOK

Sykepleiertjenester * 

750 NOK


Ta kontakt med oss, så kommer vi på et uforpliktende hjemmebesøk. Livskvalitet og livsglede er noe av det viktigste å opprettholde i en omsorgssituasjon.

Hjelp til å ha det trygt og stabilt hjemme er godt anvendte ressurser. La oss hjelpe deg.

Vi har fokus på hva som er viktig for deg og ønsker å levere tjenester hvor vi legger til rette for brukermedvirkning og at du mestrer din egen hverdag. Vi har mulighet til å bistå deg 24 timer i døgnet, året rundt.

* Kveld (etter kl. 17.00) og helg (lørdag og søndag) har 40% tillegg på dagsats.
Helligdager har tillegg på 133%  

Helsetjenester er fritatt merverdiavgift. Noen tjenester kommer det merverdiavgift på. Dette avtales på forhånd.