Ofte stilte spørsmål

1. Hvor tilbyr dere tjenester?

Vi tilbyr tjenester til innbyggere i hele Hustadvika kommune, Aukra kommune og Molde kommune (fra Hjelset i øst til kommunegrensen til Aukra i vest). 

2. Hvem tilbyr dere tjenester til?

Vi tilbyr helse- og omsorgstjenester til personer over 18 år. Målgruppene er eldre, personer med akutt eller kronisk sykdom, personer med akutt skade, personer med funksjonsnedsettelse og personer med psykiske helseutfordringer. Vi tilbyr også tjenester til pårørende og personer som kjenner på ensomhet.

3. Hvem tilbyr dere ikke tjenester til?

Per dags dato tilbyr vi ikke tjenester til barn, ungdom og personer med psykisk utviklingshemming. 

4. Må jeg ha vedtak fra kommunen?

Nei, du trenger ikke vedtak fra kommunen for å bestille tjenester fra oss. 

5. Får jeg en fast person som kommer til meg? 

Ja, vi tilstreber at du skal få utført tjenester av en fast person. Noen ganger kan det likevel by på utfordringer i forbindelse med sykdomsfravær og ferieavvikling hos ansatte. Vi håper derfor på forståelse dersom du møter en ny ansatt fra oss.  

6. Har dere taushetsplikt?

Ja, alle ansatte hos oss har taushetsplikt i henhold til Helsepersonelloven § 21.   

7. Fører dere pasientjournal? 

Ja, når vi yter helsetjenester har vi dokumentasjonsplikt i henhold til Helsepersonelloven § 39 og skal nedtegne eller registrere nødvendige opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Vi bruker journalsystemet Physica levert av Aspit. All data lagres i Norge hos Green Mountain i Telemark, verdens grønneste datalagringssenter. Dette er også det sikreste datalagringssenteret i Skandinavia.