"Omsorg på dine vilkår"

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Vi hjelper deg i hverdagen

Hvilke helse- og omsorgstjenester kan vi hjelpe med?

Helsetjenester blir etter pasient- og brukerrettighetsloven definert som helsehjelp som "handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsforsmål og som utføres av helsepersonell". Vi kan hjelpe deg med dette. 


Sykepleiertjenester (Privat hjemmesykepleie)

Vi tilbyr sykepleiertjenester utført av en spesialsykepleier. Sykepleieren har avansert kunnskap innen akutt- og allmennmedisinsk sykepleie, traumatologi og avansert kunnskap om systematisk klinisk undersøkelse og vurdering. Bestill time for oppstartsamtale med daglig leder her

Sykepleiertjenester kan for eksempel være:

 • Oppfølging ved sykdom
 • Kartlegging av ernæringsstatus og tilrettelegge for god ernæring
 • Kartlegging av fallfare
 • Sykepleiefaglige vurderinger, med forslag til tiltak
 • Sårstell
 • Vitale målinger som blodtrykk og puls
 • Oppfølging av blodsukker
 • Øreskylling
 • Medikamenthåndtering
 • Våking av døende - ingen skal måtte dø alene. Les mer om dette under avlastning for pårørende
 • Pårørende - samtale og veiledning

Personlig stell og pleie

Ikke alle har samme mulighet til å opprettholde personlig hygiene like ofte som før av ulike grunner. God hygiene er viktig for å forebygge sykdom og infeksjoner, men også for det mentale. Vi kan hjelpe deg et par ganger i uken eller med morgenstell hver dag. Har du brukket en fot kan vi også komme å bistå deg i en periode. Bestill time for oppstartsamtalte her

Du kan få hjelp til:

 • Personlig hygiene - å stelle og vaske seg
 • Påkledning og rent tøy
 • Dusje eller bade

Hjemmehjelp 

Mange føler at de ikke mestrer eller ikke lengre greier å ivareta de daglige gjøremålene i husholdningen hverdagslivet krever på grunn av sykdom, funksjonssvikt eller andre årsaker. Å holde hjemmet i orden er kanskje en veldig stor del av hverdagen til folk flest, men når man ikke får det til selv av ulike årsaker ønsker vi å hjelpe. Sammen blir vi enige i hva du ønsker av intervaller og dager det passer på.

Vi kan hjelpe med ulike praktiske oppgaver i hjemmet, som for eksempel:

 • innkjøp av matvarer sammen med deg eller at vi handler for deg
 • tilberedning av måltider og samspise
 • vask og renhold i huset, samt å skifte på senga
 • vasking og stell av klær
 • stryke klær