Tjenester

Vi er stolte av å tilby en rekke tjenester som tar sikte på å forbedre livskvaliteten til våre kunder og pårørende på en betydningsfull måte. Våre dedikerte og erfarne ansatte brenner for å levere omsorgsfulle tjenester.

Fra personlig hjemmehjelp til ledsagelse der hver tjeneste er utformet med tanke på tjenestemottakerens individuelle behov og preferanser. Vi setter våre tjenestemottakere i fokus og strekker oss etter å skape en meningsfull og trygg opplevelse gjennom hvert øyeblikk vi deler sammen. 

Våre målgrupper er mangfoldig og retter seg stort sett til de som på grunn av aldring, sykdom, akutt skade, funksjonsnedsettelse, psykiske helseutfordringer eller av andre årsaker ikke greier å utføre dagligdagse nødvendige gjøremål. Vår målgruppe er også pårørende, les mer om dette under avlastning for pårørende. 

Vi tilbyr en rekke tjenester som kan gjøre hverdagen lettere. Ta kontakt så skreddersyr vi et opplegg etter dine ønsker. 

Våre helse- og omsorgstjenester bidrar til å dekke personens grunnleggende behov.