Omsorgsboligkonsept for eldre på et nytt nivå!

20.10.2023

Livsgnist Omsorg ønsker din mening!

Hjelp oss med å forme fremtidens eldreboliger ved å delta i vår spørreundersøkelse, slik at vi kan tilby et nytt unikt omsorgsboligkonsept for eldre.

Livsgnist Omsorg ønsker å tilby et nytt omsorgsboligkonsept for eldre, der eldre kan fortsette å leve et meningsfullt og uavhengig liv, samtidig som de mottar den omsorgen de trenger for å trives. Vi ønsker å tilby et ganske unikt konsept. Med stort søkelys på omsorg og trygghet, fantastiske og dedikerte ansatte og et stort aktivitetstilbud kan vi, dersom befolkningen ønsker å ta i bruk et slikt konsept, tilby de eldre, som verdsetter sin uavhengighet, et varmt og flott sted å både bo og leve.

Vi mener at omsorg og verdighet går hånd i hånd. Å tilby eldre omsorg betyr ikke bare å dekke deres grunnleggende behov; det handler også om å respektere deres integritet, valg og ønsker. Vi forstår at hvert individ er unikt, og vi ønsker å tilpasse våre omsorgstjenester for å imøtekomme deres spesifikke behov, og dermed ønsker vi din hjelp til å svare på vår første spørreundersøkelse. Hos Livsgnist Omsorg er det aldri snakk om en "one-size-fits-all" tilnærming til omsorg. Vi tror på å lytte og lære fra hver enkelt, slik at vi kan tilby omsorg som er skreddersydd for dem.

Dine svar kan gjøre at prosjektet blir realisert!


Link til markedsundersøkelsen: 

https://response.questback.com/heidem_as_trial/yrxcagvzq7


MARKEDSUNDERSØKELSEN ER AVSLUTTET!