"Med oss får du livsgnisten tilbake!"

Livsgnist Omsorg

Privat hjemmesykepleie og hjemmehjelp med mer

Pleie og omsorg på dine vilkår 

Opplever du at vedtaket fra kommunen ikke strekker til? Ønsker du ekstratjenester fra oss selv om du får hjelp fra kommunen? Eller ønsker du hjelp i hjemmet uten å ha vedtak fra kommunen? Er du pårørende og trenger avlastning? Vil du ha ekstra hjelp i hjemmet?


Valgfrihet

Hos Livsgnist Omsorg er det du som bestemmer hva du vil ha hjelp til, hvor ofte, hvor lenge og når. Du er sjef i ditt eget liv. 

Fast personale

Det gir trygghet å vite hvem som kommer hjem til deg. Du får derfor besøk av kun en til maks to personer fra oss. 

Tid

Vi tar oss god tid når vi er på besøk hos deg, og vi setter alltid av en time. Vi leverer tjenester i disse kommunene


Hustadvika

Aukra 

Molde

Pårørende 

Tiden strekker ikke alltid til for deg som pårørende. Lurer du på om en av dine nære kan ha behov for hjelp og hvordan du går frem? Vi hjelper deg gjerne på veien.

Sammen med dere vil vi finne ut hva vi kan gjøre for at hverdagen skal bli enklere

Besøksvenn og samtalepartner

Er du ensom og ønsker en fortrolig samtalepartner? Ensomhet er en ubehagelig følelse som oppstår når størrelsen på ens sosiale nettverk er mindre enn man ønsker og kvaliteten i en sosial relasjon er dårligere enn ønsket. Vi ønsker gjerne å bli din besøksvenn! 

Gavekort

Til den som har alt

Aktuelt


Vinterens hvite teppe er på vei, og vi er klare til å lette byrden for deg! Vi har en motivert gjeng av mennesker klare til å ta seg av snømåking, der vi kan hjelpe alle, men med en spesiell prioritet for syke og eldre. Ta kontakt med oss, så sørger vi for at din vinter blir trygg og bekymringsløs!

Vi har åpnet!

01.11.2023

En ny epoke har startet og befolkningen kan nå kjøpe helse-, pleie- og omsorgstjenester i Hustadvika kommune, fastlandsdelen av Aukra og Molde by. Vi skal levere høy kvalitet på tjenestene, vi har kort ventetid og vi tar oss god tid.