Trygghetsavdeling

Trygghetsavdeling hos Livsgnist Omsorg

Trygghetsavdelingen er et døgntilbud for eldre som har kommet i en vanskelig hjemmesituasjon og som i en kortere periode har behov for omsorg i trygge omgivelser.

Hvordan få plass?

Du ringer selv direkte til Trygghetsavdelingen og gjør avtale om et opphold. 

Hvem kan søke?

Opphold på Trygghetsavdelingen kan være aktuelt for deg som:

 • uventet har kommet i en situasjon hvor du ikke lenger mestrer din hverdag
 • trenger enkel pleie, som stell av sår
 • trenger dosering av medisiner
 • hjelp til å søke bistand fra kommunen etter behov
 • ønsker å spise måltider sammen med andre
 • trenger sosialt samvær med andre
 • ønsker å delta i aktiviteter
 • sykepleiekompetanse på dag- og kveldstid

Oppholdet kan vare i inntil 14 dager.

Det er ikke lege tilknyttet trygghetsavdelingene. Hvis du har behov for legetilsyn under oppholdet, vil vi hjelpe deg med å kontakte fastlege eller legevakt dersom du ikke klarer det på egenhånd. Trygghetsavdelingene har heller ikke fysio- eller ergoterapeut.

Hva forventer Trygghetsavdelingen av deg?

 • du kan delvis vaske og stelle deg selv
 • du forflytter deg selv
 • du fungere i et sosialt fellesskap med andre eldre
 • du har med egne medisiner
 • du må ringe selv for å få plass på trygghetsavdeling
 • du bor til vanlig hjemme

  Trygghetsopphold er ikke et tilbud til personer med stor grad av demens, rusproblemer eller alvorlige psykiske problemer.

Hva koster det?

Pris per døgn er kr 1495,-. Vi sender deg faktura etter endt opphold.

Pris per døgn på helligdager inkluderer et tillegg på 500,-. 

Slik søker du plass på trygghetsavdeling

 1. Ring 40 85 23 19 mellom kl. 08:00-15:00 alle hverdager

  For å finne ut om dette er det riktige tilbudet for deg, vil vi stille deg noen spørsmål om hvordan du har det.

  Du må selv kunne redegjøre for egne behov under samtale.

 2. Transport

  Du må selv ordne med og betale for transport til og fra trygghetsavdelingen.

Hva skjer videre?

 • Trygghetsavdelingen har et lite vaskerom slik at vi kan vaske privat tøy
 • Husk å ta med egne medisiner, hjelpemidler og annet utstyr du trenger i løpet av oppholdet. Dette gjelder for eksempel rullator, bandasjer, bleier, blodsukkerapparat og lignende
 • Hvis du trenger hjelp med medisinering, må du ta med medisinliste fra legen din
 • Du kan selv bestemme hvilken dato du vil reise hjem

Hvis du har behov for hjelp i hjemmet når du reiser fra trygghetsavdelingen, kan vi formidle dette videre til kommunen.

Tilbakemelding på kvalitet.

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til daglig leder Karoline Marie Eidem.