Influensavaksinering 2023

01.10.2023

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg. 

Vi ønsker å informere om at Hustadvika kommune tilbyr innbyggere i risikogrupper influensavaksinering og koronavaksinering på Vonheim

  • tirsdag 31.10.2023
  • onsdag 01.11.2023.

Influensavaksinen koster 250 kr, mens koronavaksinen er gratis. Du kan ta begge vaksinene samtidig.

Les mer om hva kommunen skriver her:

https://hustadvika.kommune.no/aktuelt/influensavaksinering-og-koronavaksinering-hosten-2023.44250.aspx

Hvorfor vaksinere seg?

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Beskytter mot flere influensavirus, men må tas årlig

Vaksinen mot influensa beskytter mot flere ulike influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid. Det tar 10-14 dager fra vaksinen settes til du kan forvente effekt. For å få best mulig beskyttelse bør man vaksinere fra oktober til desember, men man har nytte av vaksinering så lenge det er influensa i omløp.

Velkjent og velprøvd vaksine

Vaksine mot influensa har vært i bruk i mange år. Injeksjonsvaksinen inneholder deler av influensavirus, i tillegg til sterilt vann, ulike salter og andre hjelpestoffer. Nesesprayvaksinen inneholder svekkede virus som er endret slik at de bare kan overleve en kort periode i neseslimhinnen og ikke i resten av kroppen. Den inneholder også sterilt vann, salter, sukker og gelatin. Det er bare virusdelen av vaksinene som endres ved behov, basert på kontinuerlig overvåking av influensavirussirkulasjonen. Resten av innholdet i vaksinene er det samme fra år til år.

Effekt av influensavaksinen

Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at cirka 60 prosent av de vaksinerte er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.

Bivirkninger av influensavaksine

Injeksjonsvaksine mot influensa kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden.

Injeksjonsvaksinen inneholder bare deler av drepte influensavirus og kan derfor ikke gi influensasykdom.


Les mer om influensavaksine her:

https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/influensavaksine/